Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 249
Năm 2022 : 2.338
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MG TUỔI THƠ                                                                                              Độc lập - Tự do - hạnh phúc  

          Số: 95 /TB-TT                                                                                               Hoà Hương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

         Kính gửi:    

          - UBND Phường Hòa Hương;

          - Khối phố trưởng -Trưởng ban công tác Mặt trận 07 khối phố.

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về kế hoạch tuyển sinh vào các Trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND phường Hòa Hương về kế hoạch tuyển sinh vào các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn phường năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-TT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ về kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và tình hình số lượng trẻ năm học qua. Hội đồng tuyển sinh nhà trường Thông báo đến toàn thể các bậc cha mẹ trẻ và nhân dân địa phương về thời gian thực hiện Kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 3-5 tuổi năm học 2022-2023 gồm các nội dung như sau:

Địa chỉ trường MG Tuổi Thơ: số 01 đường Cầm Bá Thước, khối phố Hương Trung, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

Số điện thoại: 0235. 3 830039

Địa điểm làm việc: Văn phòng trường MG Tuổi Thơ

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 đến 11h

Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00 đến 17h00  

1. Đối tượng:

Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2017, sinh năm 2018 và năm 2019) và thực hiện diện cư trú được UBND thành phố Tam Kỳ và Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương thống nhất tuyển sinh.

2.Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 22/6/2022 đến  25/7/2022.        

2.1. Từ ngày 22/6/2022- 08/7/2022.                   

-Thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác tuyển sinh.

-Thông báo rộng rãi đến các bậc cha mẹ trẻ và nhân dân trên địa bàn phường  Hòa Hương để các bậc cha mẹ đến đăng ký danh sách trẻ thuộc đối tượng tuyển sinh.

-Rà soát danh sách đối tượng tuyển sinh. Niêm yết danh sách.

2.2. Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022.    

- Tiếp nhân, tổng hợp thông tin liên quan đến danh sách đối tượng tuyển sinh.

- Điều chỉnh, bổ sung danh sách niêm yết danh sách đối tượng tuyển sinh (nếu có).

- Phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển sinh.

- Tổ chức họp xét tuyển sinh.

2.3.Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 25/7/2022.

- Chốt số liệu tuyển sinh, niêm yết danh sách và công khai trên các phương tiện truyền thông của trường và địa phương.

- Thu nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

+ Đơn xin nhập học

+ Trẻ có hộ khẩu tại địa phương phường Hòa Hương. Sổ hộ khẩu được photo có kèm theo bản gốc để đối chiếu xác nhận hoặc Hộ khẩu Phôto có công chứng (Hoặc giấy tờ có liên quan được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trẻ có cư trú tại địa phương phường Hòa Hương).

 + Giấy khai sinh của Trẻ hợp lệ: (Bản sao trích lục do địa phương xác nhận/ bản sao chứng thực từ bản chính/ bản sao không có chứng thực thì phải yêu cầu kèm theo bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy khám sức khoẻ của Trẻ (Khi nộp hồ sơ tuyển sinh).

 + Ghi đầy đủ thông tin yêu cầu trong hồ sơ nhập học.

Vậy, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ kính thông báo đến các bậc cha mẹ trẻ có con em trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi cần liên hệ và đăng ký tuyển sinh vào các lớp học tại trường Mẫu giáo Tuổi Thơ năm học 2022-2023 đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Nơi nhận:                                                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- UBND Ph. Hòa Hương; (Để báo cáo);                                                                                               CHỦ TỊCH HĐTS

- 07 khối phố Trưởng, Trưởng Ban CTMT(Phối hợp thực hiện);

- Hội đồng tuyển sinh tr.TT;(Để thực hiện);                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT.                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Diệu Minh

                                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                                                                             


Tác giả: Mẫu giáo Tuổi Thơ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook